کمترین: 
51.55
بیشترین: 
51.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.55
زمان: 
10/12 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 12 دی 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 دی 1397 , 51.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 16:32","price":51.55}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398