کمترین: 
1284.49
بیشترین: 
1287.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285.62
زمان: 
10/12 23:00
قیمت اونس طلا امروز 12 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 دی 1397 , 1285.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 11:00","price":1286.55},{"date":"1397/10/12 11:30","price":1285.71},{"date":"1397/10/12 14:00","price":1287.33},{"date":"1397/10/12 14:30","price":1287.15},{"date":"1397/10/12 17:00","price":1284.82},{"date":"1397/10/12 17:30","price":1285.65},{"date":"1397/10/12 20:00","price":1286.28},{"date":"1397/10/12 20:30","price":1284.49},{"date":"1397/10/12 23:00","price":1285.62}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398