کمترین: 
160898
بیشترین: 
161325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160898.0
زمان: 
10/12 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 12 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 دی 1397 , 160898.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 11:00","price":161325.0},{"date":"1397/10/12 14:00","price":160898.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398