کمترین: 
142.59
بیشترین: 
153.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153.68
زمان: 
10/12 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 دی 1397 , 153.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 02:00","price":142.59},{"date":"1397/10/12 05:00","price":143.7},{"date":"1397/10/12 08:00","price":143.76},{"date":"1397/10/12 11:00","price":147.67},{"date":"1397/10/12 14:00","price":149.99},{"date":"1397/10/12 17:00","price":151.54},{"date":"1397/10/12 20:00","price":153},{"date":"1397/10/12 23:00","price":153.68}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398