کمترین: 
3865.9
بیشترین: 
3992.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3992.9
زمان: 
10/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 دی 1397 , 3992.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/12 02:00","price":3865.9},{"date":"1397/10/12 05:00","price":3947.3},{"date":"1397/10/12 08:00","price":3948.1},{"date":"1397/10/12 11:00","price":3934.5},{"date":"1397/10/12 14:00","price":3934},{"date":"1397/10/12 17:00","price":3954.9},{"date":"1397/10/12 20:00","price":3974.9},{"date":"1397/10/12 23:00","price":3992.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398