کمترین: 
161840
بیشترین: 
161872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161840.0
زمان: 
10/11 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 11 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 دی 1397 , 161840.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 11:00","price":161872.0},{"date":"1397/10/11 14:00","price":161840.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398