کمترین: 
135
بیشترین: 
138.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.5
زمان: 
10/11 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 دی 1397 , 138.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 02:00","price":135},{"date":"1397/10/11 05:00","price":135.89},{"date":"1397/10/11 08:00","price":138.24},{"date":"1397/10/11 11:00","price":137.82},{"date":"1397/10/11 14:00","price":138.9},{"date":"1397/10/11 17:00","price":138.86},{"date":"1397/10/11 20:00","price":137.7},{"date":"1397/10/11 23:00","price":138.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398