کمترین: 
1280.35
بیشترین: 
1280.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1280.35
زمان: 
10/11 02:00
قیمت اونس طلا امروز 11 دی 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 11 دی 1397 , 1280.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 02:00","price":1280.35}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398