کمترین: 
3797.9
بیشترین: 
3862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3797.9
زمان: 
10/11 23:00
قیمت بیت کوین امروز 11 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 دی 1397 , 3797.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 02:00","price":3812.5},{"date":"1397/10/11 05:00","price":3842.1},{"date":"1397/10/11 08:00","price":3828.1},{"date":"1397/10/11 11:00","price":3830},{"date":"1397/10/11 14:00","price":3843.2},{"date":"1397/10/11 17:00","price":3862},{"date":"1397/10/11 20:00","price":3826.3},{"date":"1397/10/11 23:00","price":3797.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398