کمترین: 
2.962
بیشترین: 
2.982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.962
زمان: 
10/11 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 11 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 دی 1397 , 2.962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 00:08","price":2.978},{"date":"1397/10/11 00:32","price":2.982},{"date":"1397/10/11 01:08","price":2.969},{"date":"1397/10/11 01:32","price":2.966},{"date":"1397/10/11 02:08","price":2.962}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398