کمترین: 
1.313
بیشترین: 
1.3175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.313
زمان: 
10/11 02:08
قیمت بنزین امروز 11 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 دی 1397 , 1.313 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 00:08","price":1.313},{"date":"1397/10/11 00:32","price":1.3145},{"date":"1397/10/11 01:08","price":1.3175},{"date":"1397/10/11 01:32","price":1.3135},{"date":"1397/10/11 02:08","price":1.313}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398