کمترین: 
54.16
بیشترین: 
54.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.16
زمان: 
10/11 00:08
قیمت نفت برنت امروز 11 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 دی 1397 , 54.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 00:08","price":54.16}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398