کمترین: 
45.84
بیشترین: 
45.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45.84
زمان: 
10/11 02:08
قیمت نفت سبک امروز 11 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 دی 1397 , 45.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/11 00:08","price":45.85},{"date":"1397/10/11 00:32","price":45.84},{"date":"1397/10/11 01:32","price":45.86},{"date":"1397/10/11 02:08","price":45.84}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398