کمترین: 
161405
بیشترین: 
161429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161405.0
زمان: 
10/10 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 10 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 دی 1397 , 161405.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 11:00","price":161429.0},{"date":"1397/10/10 14:00","price":161405.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398