کمترین: 
1277.58
بیشترین: 
1282.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1282.67
زمان: 
10/10 14:00
قیمت اونس طلا امروز 10 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 دی 1397 , 1282.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 05:00","price":1279.85},{"date":"1397/10/10 05:30","price":1278.74},{"date":"1397/10/10 08:00","price":1277.58},{"date":"1397/10/10 08:30","price":1278.36},{"date":"1397/10/10 11:00","price":1279.47},{"date":"1397/10/10 11:30","price":1280.76},{"date":"1397/10/10 14:00","price":1282.67}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398