کمترین: 
139.1
بیشترین: 
142.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.1
زمان: 
10/10 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 دی 1397 , 139.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 02:00","price":142.04},{"date":"1397/10/10 05:00","price":141.11},{"date":"1397/10/10 08:00","price":139.45},{"date":"1397/10/10 11:00","price":139.6},{"date":"1397/10/10 14:00","price":140},{"date":"1397/10/10 17:00","price":140.29},{"date":"1397/10/10 20:00","price":139.81},{"date":"1397/10/10 23:00","price":139.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398