کمترین: 
3882.5
بیشترین: 
3966.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3890
زمان: 
10/10 23:00
قیمت بیت کوین امروز 10 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 دی 1397 , 3890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/10 02:00","price":3950},{"date":"1397/10/10 05:00","price":3966.9},{"date":"1397/10/10 08:00","price":3900.5},{"date":"1397/10/10 11:00","price":3908.1},{"date":"1397/10/10 14:00","price":3922.8},{"date":"1397/10/10 17:00","price":3882.5},{"date":"1397/10/10 20:00","price":3898.4},{"date":"1397/10/10 23:00","price":3890}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398