کمترین: 
1.3014
بیشترین: 
1.3014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3014
زمان: 
10/9 16:32
قیمت بنزین امروز 9 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 دی 1397 , 1.3014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/09 16:32","price":1.3014}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398