کمترین: 
1.6604
بیشترین: 
1.6604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6604
زمان: 
10/9 16:32
قیمت نفت کوره امروز 9 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 دی 1397 , 1.6604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/09 16:32","price":1.6604}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398