کمترین: 
161309
بیشترین: 
161487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161309.0
زمان: 
10/9 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 9 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 دی 1397 , 161309.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/09 10:50","price":161423.0},{"date":"1397/10/09 11:00","price":161487.0},{"date":"1397/10/09 14:00","price":161309.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398