کمترین: 
3882.2
بیشترین: 
4072.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3942.5
زمان: 
10/9 23:00
قیمت بیت کوین امروز 9 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 دی 1397 , 3942.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/09 02:00","price":4072.3},{"date":"1397/10/09 05:00","price":3882.7},{"date":"1397/10/09 08:00","price":3882.2},{"date":"1397/10/09 11:00","price":3906.3},{"date":"1397/10/09 14:00","price":3980.6},{"date":"1397/10/09 17:00","price":3936.7},{"date":"1397/10/09 20:00","price":3935.5},{"date":"1397/10/09 23:00","price":3942.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398