کمترین: 
160774
بیشترین: 
160774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160774.0
زمان: 
10/8 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 8 دی 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 8 دی 1397 , 160774.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 13:50","price":160774.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398