کمترین: 
3974.2
بیشترین: 
4035.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3974.2
زمان: 
10/8 23:00
قیمت بیت کوین امروز 8 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 دی 1397 , 3974.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 11:00","price":4034.1},{"date":"1397/10/08 14:00","price":4035.3},{"date":"1397/10/08 17:00","price":4006.3},{"date":"1397/10/08 20:00","price":4009.8},{"date":"1397/10/08 23:00","price":3974.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398