کمترین: 
1280.92
بیشترین: 
1280.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1280.92
زمان: 
10/8 11:00
قیمت اونس طلا امروز 8 دی 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 8 دی 1397 , 1280.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 11:00","price":1280.92}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398