کمترین: 
3.304
بیشترین: 
3.304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.304
زمان: 
10/8 10:08
قیمت گاز طبیعی امروز 8 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 دی 1397 , 3.304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 10:08","price":3.304}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398