کمترین: 
1.32
بیشترین: 
1.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.32
زمان: 
10/8 10:08
قیمت بنزین امروز 8 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 دی 1397 , 1.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 10:08","price":1.32}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398