کمترین: 
494.25
بیشترین: 
494.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.25
زمان: 
10/8 10:08
قیمت گازوئیل امروز 8 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 دی 1397 , 494.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 10:08","price":494.25}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398