کمترین: 
1.6623
بیشترین: 
1.6623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6623
زمان: 
10/8 10:08
قیمت نفت کوره امروز 8 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 دی 1397 , 1.6623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 10:08","price":1.6623}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398