کمترین: 
53.03
بیشترین: 
53.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.03
زمان: 
10/8 10:08
قیمت نفت برنت امروز 8 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 دی 1397 , 53.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/08 10:08","price":53.03}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398