کمترین: 
1275.49
بیشترین: 
1275.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275.70
زمان: 
10/7 02:30
قیمت اونس طلا امروز 7 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 7 دی 1397 , 1275.70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 02:00","price":1275.49},{"date":"1397/10/07 02:30","price":1275.70}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398