کمترین: 
3.485
بیشترین: 
3.497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.492
زمان: 
10/7 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 دی 1397 , 3.492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 00:08","price":3.497},{"date":"1397/10/07 00:32","price":3.485},{"date":"1397/10/07 01:08","price":3.495},{"date":"1397/10/07 01:32","price":3.492}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398