کمترین: 
1.3205
بیشترین: 
1.3315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3215
زمان: 
10/7 01:32
قیمت بنزین امروز 7 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 دی 1397 , 1.3215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 00:08","price":1.3205},{"date":"1397/10/07 00:32","price":1.3281},{"date":"1397/10/07 01:08","price":1.3315},{"date":"1397/10/07 01:32","price":1.3215}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398