کمترین: 
501.63
بیشترین: 
505.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502.5
زمان: 
10/7 01:32
قیمت گازوئیل امروز 7 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 دی 1397 , 502.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 00:08","price":501.63},{"date":"1397/10/07 00:32","price":503.75},{"date":"1397/10/07 01:08","price":505.75},{"date":"1397/10/07 01:32","price":502.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398