کمترین: 
53.34
بیشترین: 
53.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.5
زمان: 
10/7 01:32
قیمت نفت برنت امروز 7 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 دی 1397 , 53.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/07 00:08","price":53.34},{"date":"1397/10/07 00:32","price":53.58},{"date":"1397/10/07 01:08","price":53.87},{"date":"1397/10/07 01:32","price":53.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398