کمترین: 
3845.4
بیشترین: 
3937.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3845.4
زمان: 
10/6 23:00
قیمت بیت کوین امروز 6 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 دی 1397 , 3845.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 02:00","price":3893.4},{"date":"1397/10/06 05:00","price":3937.6},{"date":"1397/10/06 08:00","price":3864},{"date":"1397/10/06 11:00","price":3863.2},{"date":"1397/10/06 14:00","price":3863.8},{"date":"1397/10/06 20:00","price":3847.4},{"date":"1397/10/06 23:00","price":3845.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398