کمترین: 
1266.99
بیشترین: 
1271.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269.90
زمان: 
10/6 14:00
قیمت اونس طلا امروز 6 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 دی 1397 , 1269.90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/06 02:00","price":1267.18},{"date":"1397/10/06 02:30","price":1266.99},{"date":"1397/10/06 05:00","price":1269.19},{"date":"1397/10/06 05:30","price":1271.41},{"date":"1397/10/06 08:00","price":1269.94},{"date":"1397/10/06 08:30","price":1269.87},{"date":"1397/10/06 11:00","price":1268.58},{"date":"1397/10/06 11:30","price":1267.33},{"date":"1397/10/06 14:00","price":1269.90}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398