کمترین: 
1271.49
بیشترین: 
1278.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1272.26
زمان: 
10/5 23:00
قیمت اونس طلا امروز 5 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 5 دی 1397 , 1272.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 11:00","price":1274.56},{"date":"1397/10/05 11:30","price":1273.41},{"date":"1397/10/05 12:00","price":1273.03},{"date":"1397/10/05 12:30","price":1273.62},{"date":"1397/10/05 14:00","price":1272.39},{"date":"1397/10/05 14:30","price":1272.37},{"date":"1397/10/05 15:00","price":1273.38},{"date":"1397/10/05 15:30","price":1272.87},{"date":"1397/10/05 16:00","price":1271.49},{"date":"1397/10/05 16:30","price":1271.67},{"date":"1397/10/05 20:00","price":1278.00},{"date":"1397/10/05 20:30","price":1278.69},{"date":"1397/10/05 23:00","price":1272.26}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398