کمترین: 
157537
بیشترین: 
158443
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158443.0
زمان: 
10/5 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 5 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 دی 1397 , 158443.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 10:50","price":157537.0},{"date":"1397/10/05 11:00","price":157632.0},{"date":"1397/10/05 13:50","price":158404.0},{"date":"1397/10/05 14:00","price":158443.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398