کمترین: 
130.48
بیشترین: 
138.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
133.63
زمان: 
10/5 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 دی 1397 , 133.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 02:00","price":134.65},{"date":"1397/10/05 05:00","price":138.23},{"date":"1397/10/05 08:00","price":136.65},{"date":"1397/10/05 11:00","price":134.75},{"date":"1397/10/05 14:00","price":131.09},{"date":"1397/10/05 17:00","price":133.57},{"date":"1397/10/05 20:00","price":130.48},{"date":"1397/10/05 23:00","price":133.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398