کمترین: 
3845.6
بیشترین: 
3963.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3880
زمان: 
10/5 23:00
قیمت بیت کوین امروز 5 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 دی 1397 , 3880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/05 02:00","price":3916.5},{"date":"1397/10/05 05:00","price":3907.7},{"date":"1397/10/05 08:00","price":3963.8},{"date":"1397/10/05 11:00","price":3921.5},{"date":"1397/10/05 14:00","price":3852.5},{"date":"1397/10/05 17:00","price":3885},{"date":"1397/10/05 20:00","price":3845.6},{"date":"1397/10/05 23:00","price":3880}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398