کمترین: 
156950
بیشترین: 
157397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156950.0
زمان: 
10/4 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 4 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 دی 1397 , 156950.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/04 10:40","price":157397.0},{"date":"1397/10/04 13:40","price":157008.0},{"date":"1397/10/04 16:40","price":156950.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398