کمترین: 
128.56
بیشترین: 
134.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
134.5
زمان: 
10/4 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 دی 1397 , 134.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/04 05:00","price":132.9},{"date":"1397/10/04 08:00","price":128.79},{"date":"1397/10/04 11:00","price":131.98},{"date":"1397/10/04 14:00","price":132.76},{"date":"1397/10/04 17:00","price":130.98},{"date":"1397/10/04 20:00","price":128.56},{"date":"1397/10/04 23:00","price":134.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398