کمترین: 
3837.5
بیشترین: 
4173.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3863
زمان: 
10/4 23:00
قیمت بیت کوین امروز 4 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 دی 1397 , 3863 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/04 02:00","price":4173.6},{"date":"1397/10/04 05:00","price":3913.9},{"date":"1397/10/04 08:00","price":3837.5},{"date":"1397/10/04 11:00","price":3916.7},{"date":"1397/10/04 14:00","price":3922.2},{"date":"1397/10/04 17:00","price":3895.1},{"date":"1397/10/04 20:00","price":3862.9},{"date":"1397/10/04 23:00","price":3863}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398