کمترین: 
1269.12
بیشترین: 
1269.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269.12
زمان: 
10/4 02:00
قیمت اونس طلا امروز 4 دی 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 4 دی 1397 , 1269.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/04 02:00","price":1269.12}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398