کمترین: 
24.84
بیشترین: 
25.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.25
زمان: 
10/3 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 3 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 3 دی 1397 , 25.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 11:08","price":25.05},{"date":"1397/10/03 11:32","price":24.95},{"date":"1397/10/03 12:08","price":24.84},{"date":"1397/10/03 12:32","price":24.87},{"date":"1397/10/03 13:08","price":25.04},{"date":"1397/10/03 13:32","price":25.29},{"date":"1397/10/03 14:08","price":25.45},{"date":"1397/10/03 14:32","price":25.4},{"date":"1397/10/03 15:08","price":25.44},{"date":"1397/10/03 15:32","price":25.41},{"date":"1397/10/03 16:08","price":25.33},{"date":"1397/10/03 16:32","price":25.42},{"date":"1397/10/03 17:32","price":25.35},{"date":"1397/10/03 18:08","price":25.34},{"date":"1397/10/03 18:32","price":25.48},{"date":"1397/10/03 19:08","price":25.47},{"date":"1397/10/03 19:32","price":25.48},{"date":"1397/10/03 20:08","price":25.47},{"date":"1397/10/03 21:08","price":25.25}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398