کمترین: 
157218
بیشترین: 
157548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157484.0
زمان: 
10/3 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 3 دی 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 دی 1397 , 157484.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 10:40","price":157218.0},{"date":"1397/10/03 13:40","price":157548.0},{"date":"1397/10/03 16:40","price":157484.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398