کمترین: 
510.75
بیشترین: 
518.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
511.63
زمان: 
10/3 16:08
قیمت گازوئیل امروز 3 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 دی 1397 , 511.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 05:08","price":510.75},{"date":"1397/10/03 05:32","price":511.5},{"date":"1397/10/03 06:08","price":514.38},{"date":"1397/10/03 06:32","price":516.75},{"date":"1397/10/03 07:08","price":516.63},{"date":"1397/10/03 08:08","price":517.38},{"date":"1397/10/03 08:32","price":517.88},{"date":"1397/10/03 09:08","price":518.25},{"date":"1397/10/03 09:32","price":516.5},{"date":"1397/10/03 10:08","price":514.75},{"date":"1397/10/03 10:32","price":515},{"date":"1397/10/03 11:08","price":516.13},{"date":"1397/10/03 11:32","price":515.38},{"date":"1397/10/03 12:08","price":514.63},{"date":"1397/10/03 12:32","price":515.13},{"date":"1397/10/03 13:08","price":515.38},{"date":"1397/10/03 13:32","price":513.25},{"date":"1397/10/03 14:08","price":514.5},{"date":"1397/10/03 14:32","price":513.38},{"date":"1397/10/03 15:08","price":514.63},{"date":"1397/10/03 15:32","price":515.88},{"date":"1397/10/03 16:08","price":511.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398