کمترین: 
1260.71
بیشترین: 
1263.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1262.90
زمان: 
10/3 14:00
قیمت اونس طلا امروز 3 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 دی 1397 , 1262.90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 05:00","price":1260.79},{"date":"1397/10/03 05:30","price":1260.71},{"date":"1397/10/03 08:00","price":1263.57},{"date":"1397/10/03 08:30","price":1263.72},{"date":"1397/10/03 11:00","price":1262.32},{"date":"1397/10/03 11:30","price":1262.92},{"date":"1397/10/03 14:00","price":1262.90}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398