کمترین: 
132
بیشترین: 
151.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
143.72
زمان: 
10/3 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 دی 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 دی 1397 , 143.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 02:00","price":132},{"date":"1397/10/03 05:00","price":146.35},{"date":"1397/10/03 08:00","price":151.5},{"date":"1397/10/03 11:00","price":149.7},{"date":"1397/10/03 14:00","price":149.6},{"date":"1397/10/03 17:00","price":146.6},{"date":"1397/10/03 20:00","price":150.7},{"date":"1397/10/03 23:00","price":143.72}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398