کمترین: 
4081.6
بیشترین: 
4336.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4164.1
زمان: 
10/3 23:00
قیمت بیت کوین امروز 3 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 دی 1397 , 4164.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/03 02:00","price":4081.6},{"date":"1397/10/03 05:00","price":4313.9},{"date":"1397/10/03 08:00","price":4336.8},{"date":"1397/10/03 11:00","price":4334.5},{"date":"1397/10/03 14:00","price":4333},{"date":"1397/10/03 17:00","price":4264.9},{"date":"1397/10/03 20:00","price":4186.7},{"date":"1397/10/03 23:00","price":4164.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398